Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới
Ngôn luận khắp thế giới

Vào ngày nay là lúc mà chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa ích kỷ đang lan tràn,
ngôn luận các nước thế giới đã đăng tin
về Hội Thánh của Đức Chúa Trời giúp hàng xóm và xã hội thông qua phụng sự chân chính.

Số ngôn luận khắp thế giới

10.631

Số quốc gia đã đăng tin

50

Số hãng truyền thông đã đăng tin

2.250

Cập nhật

맨위로